Pole dance Teens

- Atraktivní pohybová aktivita pro děti, která rozvíjí rovnováhu, sílu, pružnost, dynamiku, kondici, ale i sebevědomí a projev mladých dívek a chlapců. Pole dance pro děti může být kroužkem, zálibou, nebo soutěžním sportem, který je vhodný pro děti v každém věku.

 Kurzy se dělí na pokročilosti: Začátečníci - Mírně pokročilí - Středně pokročilí a Elite = Soutěžní přípravka

Pole dance Teens - Začátečníci

- V kurzu se věnujeme základům prvků pole dance, ale i gymnastické průpravě. Rozvíjíme pružnost, sílu a propojujeme jednoduché prvky do krátkých kombinací.

- Tento kurz je určen pro dívky a chlapce, kteří nemají žádné zkušenosti s pole dance, kurz není omezen věkem (7 - 17) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

- Chcete-li se přihlásit do kurzu, využijte, prosím, náš rezervační systém, viz:

JARNÍ SEMESTR 2018:

KURZ - PO - od 5.2.

KURZ - ÚT - od 6.2.

 

Pole dance Teens - Mírně pokročilí

- Opakujeme prvky ze začátečníků a učíme se prvky nové, které propojujeme. Na tyči využíváme získanou pružnost a děláme první šňůry na tyči, včetně složitějších prvků. Zaměřujeme se na invertní prvky (prvky hlavou dolů).

- Tento kurz je určen pro dívky a chlapce, kteří mají zkušenosti s pole dance, absolvovali alespoň jeden kurz Pole dance začátečníci nebo mají zkušenosti z jiných tanečních studií. Kurz není omezen věkem (8 - 17) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

- Chcete-li se přihlásit do kurzu, využijte, prosím, náš rezervační systém, viz:

JARNÍ SEMESTR 2018:

KURZ - ST - od 7.2.

KURZ - ST - od 7.2.

KURZ - ČT - od 8.2.

 

Pole dance Teens - Středně pokročilí

- V kurzech se věnujeme silovým přechodům a kombinování snadných i obtížných prvků. Plně využíváme schopností z předchozích kurzů, začínáme improvizovat na hudbu, vytváříme delší kombinace.

- Tento kurz je určen pro dívky a chlapce, kteří mají zkušenosti s pole dance, absolvovali alespoň dva kurzy Pole dance začátečníci, mírně pokročilí anebo mají bohaté zkušenosti z jiných tanečních studií. Kurz není omezen věkem (7 - 17) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

- Chcete-li se přihlásit do kurzu, využijte, prosím, náš rezervační systém, viz:

JARNÍ SEMESTR 2018:

KURZ - PO - od 5.2.

 

Pole dance Teens - Elite

- Tento kurz zahrnuje soutěžní přípravu. Zaměřujeme se na kondiční posilování, maximálně využíváme získaných základů gymnastiky, síly, pružnosti na tyči do technicky náročných prvků. Vytváříme soutěžní sestavy, improvizujeme na hudbu, podporujeme pohybovou představivost a tvorbu vlastních kombinací.

- Tréninky probíhají 2x týdně, je ale možné docházet pouze jednou.

- Tento kurz je určen pro dívky a chlapce, kteří mají bohaté zkušenosti s pole dance, absolvovali dva a více kurzů Pole dance začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí. Kurz se dělí do dvou skupin dle věku: Skupina (7-12 let) a Skupina  (13+ let) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

- Chcete-li své děti přihlásit do kurzu, využijte, prosím, náš rezervační systém,
viz: KURZ - ČT - od 6.2. (7-13 let)
nebo:
KURZ - ÚT - od 12.9. (13+ let)

O nás

Schola Artist je nové taneční studio. Jako lektoři v našich oborech čerpáme zkušenosti od roku 2011. Jsme průkopníky výuky Pole Dance dětí. Také jsme jako první propojili pole sport s klasickým baletem.

Chceme vám nabídnout to nejlepší, a to jak ve výuce, tak i vybaveností a dobrou atmosférou našich sálů.


Schola Artist
Hybešova 18, Brno
+420 776 890 607
+420 739 433 844
info@studioartist.cz

č. bank. účtu: 2601195164/2010