Contemporary dance (Moderní výrazový tanec)

Moderní tanec je pro mne jakýkoliv estetizovaný pohyb, který provedeme s dynamikou a vložíme do něj sebe - své vědomí svůj dech… Je to styl, ve kterém se můžou kombinovat veškeré taneční techniky, a to jak klasický balet, jazz, nebo konkrétně Graham styl, Limon a další. Mé hodiny jsou založeny na pochopení a prožití muziky, vyplnění prostoru pohybem, prodýchání, dynamice a posilování - budeme tančit na zemi, po diagonále, ale hlavně v prostoru. Základem lekce je tvoření krátkých kombinací, které procvičují různé svalové partie, flexibilitu, dýchání, rytmus, kreativitu a následné spojování kombinací do jednoho velkého celku - choreografie. Vždy se přizpůsobím vám, mým žákům, a pokud budete chtít, nebráním se ani improvizaci, která je pro tanečnici/ka tak potřebná.

Přijďte do kurzu a dovolte mi vám předat své zkušenosti získané léty tančení v Národním divadle Brno pod vedením nejednoho světového choreografa! Těším se na vás!

Kurzy se dělí na pokročilosti: Začátečníci - Pokročilí

Contemporary - Začátečníci

- Na hodině se seznamujeme s vlastním tělem a možnostmi, které máme. Učíme se pracovat s dechem, váhou vlastního těla, snažíme se vyplnit prostor svým pohybem a pracujeme na dynamice v pohybu. V první pokročilosti kurzu je kladen důraz na správně zvládnutou techniku, bez které se tanečnice/tanečníci do budoucna neobejdou. Během prvního semestru se společně naučíme první choreografii.

- Tento kurz je určen pro ženy a muže, kteří nemají žádné zkušenosti s moderním tancem, kurz není omezen věkem (18 – 99) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

- Chcete-li se přihlásit do kurzu, využijte, prosím, náš rezervační systém, viz:

JARNÍ SEMESTR 2018:

KURZ od 7.2. v 17:30

 

Contemporary - Mírně pokročilí

- Na hodině navazujeme na základy naučené v předchozí pokročilosti. Začínáme více pracovat se skoky a točením, a to v několika variantách. Pracujeme s rytmem, vytváříme složitější kombinace v prostoru, po diagonálách a začínáme pracovat s pojmem improvizace. Vytváříme delší a složitější choreografie, připravujeme se na vystoupení pro veřejnost.

- Tento kurz je určen pro ženy a muže, kteří mají zkušenosti s moderním tancem. Podmínkou je alespoň jeden semestr v contemporary začátečníci, nebo zkušenosti z dětství, případně jiných tanečních škol. Kurz není omezen věkem (18 – 99) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

- Chcete-li se přihlásit do kurzu, využijte, prosím, náš rezervační systém, viz:

JARNÍ SEMESTR 2018:

KURZ od 6.2. v 18:00

 

ARTIST DANCE COMPANY

- TANEČNÍ SKUPINA -

- Na lekcích taneční skupiny, prozcvičujeme intenzivně techniky moderního tance, následně nacvičujeme choreografie, se kterými se přihlašujeme na soutěže a vystupujeme. Do taneční skupiny se musí udělat konkurz. KONKURZ se bude vypisovat  v létě, na jarní semestr. Při velkým zájmu, se můžete zůčastnit jedné lekce (udělat individuální konkurz) - po předchozí domluvě s Pavlem Kolářem.

- Tento kurz je určen pro ženy a muže, kteří mají větší zkušenosti s moderním tancem. Podmínkou je alespoň jeden semestr v contemporary začátečníci, nebo zkušenosti z dětství, případně jiných tanečních škol. Mustírte projít konkurzem. Kurz není omezen věkem (18 – 99) a je vždy individuálně upraven podle šikovnosti skupiny.

KONKURZ DO TANEČNÍ SKUPINY 22.1. v 19:30

 

 

 

O nás

Schola Artist je nové taneční studio. Jako lektoři v našich oborech čerpáme zkušenosti od roku 2011. Jsme průkopníky výuky Pole Dance dětí. Také jsme jako první propojili pole sport s klasickým baletem.

Chceme vám nabídnout to nejlepší, a to jak ve výuce, tak i vybaveností a dobrou atmosférou našich sálů.


Schola Artist
Hybešova 18, Brno
+420 776 890 607
+420 739 433 844
info@studioartist.cz

č. bank. účtu: 2601195164/2010